Familieopstelling

Veel persoonlijke problemen zoals pijn, verdriet, angst, woede en schuldgevoelens vinden hun oorsprong in verstrikkingen in het familiesysteem. De Duitse therapeut Bert Hellinger heeft de methode familieopstellingen ontwikkeld. Wanneer je worstelt met vragen over je relatie met partner, ouders, broers, zussen of kinderen is dit een methode die verhelderende en bevrijdende inzichten geeft. Een familieopstelling laat zonder veel woorden zien welke plek je inneemt in het gezin of in de familie van herkomst.

Opstellingen helpen om verborgen verbanden te ontdekken en om je liefdevol los te maken van de last en de verstrikkingen.

In mijn praktijk werk ik met voorwerpen die familieleden representeren, om ze zo een plaats te geven in de ruimte. Zo ontstaat een beeld van de verhoudingen en de loyaliteit in het familiesysteem. Samen wordt gezocht naar wat nodig is om de last en verstrikkingen los te maken.