Cursus zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is de oorzaak van veel menselijk leed. Een tekort aan zelfvertrouwen geeft een gevoel van onveiligheid en verhinderd je om je prettig te voelen. Ieder van ons heeft wel eens zinnetjes in zijn hoofd zoals: “ik ben het niet waard”, “dat lukt me toch niet”, “wat zullen ze wel niet van mij denken” enzovoort. Wanneer je hier steeds maar last van hebt en je daardoor minder of geen plezier in je leven hebt, kun je daar met de cursus ‘Stapsgewijs naar zelfwaardering’ verandering in brengen.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan je zelfbeeld, wat je daarin wilt veranderen en hoe je dat doet.

Het oordeel over jezelf bepaalt je gevoel en je gedrag. Wanneer je je gedrag wilt veranderen geeft dat vaak weerstand of weet je niet waar te beginnen. We zitten vaak aan oude gedachtenpatronen vast.

Tijdens de cursus leer je risico’s te nemen door stapsgewijs te komen tot zelfacceptatie. Je leert afscheid te nemen van de patronen waar je last van hebt en die je belemmeren in de kwaliteit van je leven. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Gewerkt wordt volgens het boek: “Je leven in eigen beheer’.